Công văn gia hạn nộp báo giá và hồ sơ năng lựcCục Quản lý Môi trường y tế mời báo giá và gửi hồ sơ năng lực gói thầu “Thuê quản trị vận hành hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế” chi tiết file gửi kèm

Cục Quản lý Môi trường y tế mời báo giá và gửi hồ sơ năng lực gói thầu “Thuê quản trị vận hành hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế” chi tiết file gửi kèm

Xem thêm ...