PHÁP CHẾ - THANH TRA

 • 04/12/2023

  Thông báo kết luận thanh tra số 786/KL-MT ngày 04/12/2023

  Thông báo kết luận thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Tỉnh Điện biên Chi tiết

 • 04/12/2023

  Thông báo kết luận thanh tra số 785/KL-MT ngày 04/12/2023

  Thông báo kết luận thanh tra Công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Sở Y tế Tỉnh Điện Biên Chi tiết

 • 13/09/2023

  Thông báo kết luận thanh tra số 533/KL-MT ngày 12/9/2023

  Thông báo kết luận thanh tra Công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Sở Y tế Tỉnh Lào Cai Chi tiết

 • 13/09/2023

  Thông báo kết luận thanh tra số 532/KL-MT ngày 12/9/2023

  Thông báo kết luận thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Tỉnh Lào Cai Chi tiết

 • 29/11/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 718/KL-MT ngày 29/11/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số718/KL-MT ngày 29/11/2022 về việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum