Thư mời báo giá (Thuộc hoạt động Điều tra, đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu ngành y tế giai đoạn 2019-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

Cục Quản lý Môi trường y tế có kế hoạch triển khai hoạt động “Điều tra, đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu ngành y tế giai đoạn 2019-2030, tầm nhìn đến năm 2050” thuộc Hoạt động tăng cường công tác ứng phó với biến đổi khí […]

PHÁP CHẾ - THANH TRA

 • 04/12/2023

  Thông báo kết luận thanh tra số 786/KL-MT ngày 04/12/2023

  Thông báo kết luận thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Tỉnh Điện biên Chi tiết

 • 04/12/2023

  Thông báo kết luận thanh tra số 785/KL-MT ngày 04/12/2023

  Thông báo kết luận thanh tra Công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Sở Y tế Tỉnh Điện Biên Chi tiết

 • 13/09/2023

  Thông báo kết luận thanh tra số 533/KL-MT ngày 12/9/2023

  Thông báo kết luận thanh tra Công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Sở Y tế Tỉnh Lào Cai Chi tiết

 • 13/09/2023

  Thông báo kết luận thanh tra số 532/KL-MT ngày 12/9/2023

  Thông báo kết luận thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Tỉnh Lào Cai Chi tiết

 • 29/11/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 718/KL-MT ngày 29/11/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số718/KL-MT ngày 29/11/2022 về việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum