Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạtNgày 10 tháng 4 năm 2024, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Quản lý Môi trường y tế tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, […]

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Quản lý Môi trường y tế tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế và 90 đại biểu đại diện Sở Y tế, Sở Xây dựng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn, Chi Cục thủy lợi và các Công ty cấp nước của 19 tỉnh/thành phố phía Nam.

PGS.TS. Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế cho biết: Nhằm tăng cường kiểm soát nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, việc triển khai Thông tư số 41/2018/TT-BYT cũng như QCVN 01-1:2018/BYT kèm theo Thông tư đã ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc như công tác đảm bảo chất lượng nước phù hợp với ngưỡng giới hạn của một số thông số chất lượng nước, tần suất kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, công bố hợp quy, chuẩn hóa phòng thử nghiệm…Một số quy chuẩn kỹ thuật có liên quan như quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, nước mặt có sự thay đổi.

Việc rà soát, chỉnh sửa Thông tư 41/2018/TT-BYT và QCVN 01-1:2018/BYT cho phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan; phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố, các đơn vị cấp nước: khả năng về nhân lực, kinh phí theo dõi và giám sát, năng lực các phòng thí nghiệm (thiết bị, con người…) là hết sức cần thiết.

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3385/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch sửa đổi, cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Thông tư hướng dẫn kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống sinh hoạt. Đồng thời, Cục Quản lý Môi trường y tế cũng là đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ phối hợp Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường tiến hành rà soát, đánh giá lại các quy chuẩn hiện hành về chất lượng nước cũng như các quy định về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát và xây dựng bản dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Thông tư kiểm tra vệ sinh chất lượng nước cũng còn gặp một số vấn đề khúc mắc cần có sự trao đổi, góp ý tích cực của các bên liên quan. Những ý kiến đóng góp trong Hội thảo sẽ là cơ sở để Bộ Y tế xem xét cập nhật, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật cũng như việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Xem thêm ...