Phòng chống thương tích

Để đẩy mạnh triển khai tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng, Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi các tài liệu truyền thông đã xây dựng và sử dụng trong giai đoạn 2012-2015 bao gồm: tờ rơi, bảng kiểm hình ảnh, sổ gấp tay..

(Hướng dẫn tải ảnh: chọn ảnh cần tải sau đó bấm chuột phải chọn Save Image as)

Tài liệu Tải về
Tài liệu truyền thông Phòng chống tai nạn thương tích tải về
Bảng kiểm định trường học an toàn

Sơ cứu tai nạn thương tích tại cộng đồng

Gọi cấp cứu 115 và xử trí ban đầu

Vì cộng đồng an toàn hãy phòng tránh mọi tai nạn có thể xảy ra

Cấp cứu

An toàn giao thông là không tai nạn

An toàn giao thông là không tai nạn

Phòng chống tai nạn giao thông đường bộ là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã hội

An toàn giao thông là không tai nạn

Hãy đề phòng tai nạn giao thông đường bộ

115 số điện thoại cấp cứu của mọi người

 

Toàn dân tham gia xây dựng Gia đình văn hóa sức khỏe