Biến đổi khí hậu

1. Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng:

 Tài Liệu  Tải về
Kịch bản BĐKH và NBD cho VN 2016 – Tiếng Việt Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016-Tieng Viet
Tóm tắt kịch bản BĐKH và NBD cho VN – Tiếng Anh Tom tat Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016-Tieng Anh
Tóm tắt kịch bản BĐKH và NBD cho VN – Tiếng Việt Tom tat Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016_Tieng Viet
Báo cáo cực đoan khí hậu Việt Nam – Tiếng Việt Bao cao cuc doan khi hạu Viet Nam-Tieng Viet
Báo cáo cực đoan khí hậu Việt Nam – Tiếng Anh Bao cao cuc doan khi hau VN-Tieng Anh
Báo cáo tổng hợp AR5 Bao cao tong hop AR5
Tài liệu Hội thảo: “Phổ biến, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050” Tải về
Video truyền thông về Biến đổi khí hậu Tải về

 

2. Tài liệu Đóng góp do quốc gia tự quyết định:

 Tài Liệu  Tải về
Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam Tải về
Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam Tải về