Tài liệu phòng chống dịch bệnh Covid-19

Dưới đây là danh sách các tài liệu tham khảo, nhằm cung cấp cho người dùng nguồn thông tin cần thiết liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

 

Tài liệu Tải về
495/BYT-MT ngày 06/02/2020 Hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV  chi tiết
624/BYT-MT ngày 12/02/2020 Xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định  chi tiết
1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020  V/v ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự chi trả”  chi tiết
1360/BYT-MT ngày 18/03/2020 V/v Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng  chi tiết
1560/BYT-MT ngày 25/03/2020 V/v Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng  chi tiết
1462/QĐ-BYT ngày 30/03/2020 V/v Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn dành cho cán bộ y tế trong phòng, chống COVID-19  chi tiết
1734/BYT-MT ngày 30/03/2020 V/v tăng cường quản lý chất thải  trong phòng, chống dịch COVID-19  chi tiết
1551/QĐ-BYT ngày 03/04/2020 V/v ban hành “Hướng dẫn Tổ chức cách ly  y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”  chi tiết
2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang  chi tiết
2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 V/v ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SAR- COV-2 tại cộng đồng  chi tiết
Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid -19  chi tiết
Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới  chi tiết
Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19  chi tiết
Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  chi tiết
Infographic những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở  chi tiết
Clip những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở  chi tiết
Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tại nơi làm việc
490/BYT-MT ngày 06/02/2020 Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc:  chi tiết
1133/BYT-MT ngày 11/03/2020 Hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động  chi tiết
Vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc để phòng chống dịch bệnh COVID-19  chi tiết
Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm nghề, công việc có nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm cao  chi tiết
2002/CV-BCĐ ngày 10/04/2020 vv phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc  chi tiết
2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 vv Ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động  chi tiết
Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)  chi tiết
Tờ rơi Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID – 19) tại nơi làm việc  trang 1

 trang 2

bản in

Áp phích Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID – 19) tại nơi làm việc  chi tiết

 bản in

Infographic Vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc để phòng chống dịch bệnh COVID-19  chi tiết
Infographic Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19  chi tiết
Infographic Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho ban quản lý ký túc xá của người lao động  chi tiết
Infographic Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc  chi tiết
Infographic Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người sử dụng lao động tại nơi làm việc  chi tiết
CLip Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc  chi tiết
CLip Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid-19 cho người lao động tại nơi làm việc  chi tiết
Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tại trường học
525/BYT-MT ngày 06/02/2020 Tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học  chi tiết
914/BYT-MT ngày 26/02/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá  chi tiết
Inforgraphic Những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày  chi tiết
Inforgraphic Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày  chi tiết
Infographic hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học  chi tiết
Infographic Những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường học  chi tiết
Infographic Những việc giáo viên cần làm hàng ngày khi học sinh đi học  chi tiết
Infographic Những việc giáo viên cần làm hàng ngày trước khi học sinh đi học  chi tiết
Infographic Những việc nhân viên y tế tại trường học cần làm  chi tiết
Clip hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học  chi tiết
Clip Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày  chi tiết
Clip Những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường học  chi tiết
Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch, chung cư 
831/BYT-MT ngày 21/02/2020 Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch  chi tiết
1364/BYT-MT ngày 18/03/2020 Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư  chi tiết
2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 vv ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại hộ gia đình  chi tiết
2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/05/2020 vv ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng  chi tiết
2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 vv ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại khu chung cư  chi tiết
Infographic Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư đối với ban quản lý/ ban quản trị/ ban đại diện  chi tiết
Infographic Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư đối với người dân  chi tiết
Infographic Hướng dẫn đối với người quản lý khu nhà/chung cư cho thuê, người cho thuê căn hộ chung cư  chi tiết
Infographic Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại gia đình  chi tiết
Infographic Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn cho người cách ly tại nhà  chi tiết
Infographic Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại chung cư, khu tập thể, khu nhà/chung cư cho thuê  chi tiết
Infographic Hướng dẫn khử khuẩn tại trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch (khu dịch vụ)  chi tiết
Clip Hướng dẫn phòng chống covid-19 tại chung cư đối với người quản lý khu nhà, chung cư cho thuê, người cho thuê căn hộ chung cư  chi tiết
Clip Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư đối với ban quản lý/ ban quản trị/ ban đại diện  chi tiết
Clip Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư đối với người dân  chi tiết
Clip Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại gia đình  chi tiết
Clip Hướng dẫn khử khuẩn tại trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch (khu dịch vụ)  chi tiết
Clip Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn cho người cách ly tại nhà  chi tiết
Tài liệu phòng chống COVID – 19 đối với phương tiện và người điểu khiển phương tiện
829/BYT-MT ngày 21/02/2020 Hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID – 19 đối với phương tiện và người điểu khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa  chi tiết
1357/BYT-MT ngày 18/3/2020 Khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng  chi tiết
Infographic những việc hành khách đi phương tiện giao thông công cộng cần thực hiện  chi tiết
Infographic Khuyến cáo dành cho người có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở khi phải sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến cơ sở y tế  chi tiết
Clip những việc hành khách đi phương tiện giao thông công cộng cần thực hiện  chi tiết