Thư mời quan tâmCục Quản lý Môi trường y tế mời báo giá gói thầu “Xây dựng phim hướng dẫn kỹ thuật và thông điệp về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế phát trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1 và VTV2)” chi tiết file gửi kèm

Cục Quản lý Môi trường y tế mời báo giá gói thầu “Xây dựng phim hướng dẫn kỹ thuật và thông điệp về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế phát trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1 và VTV2)” chi tiết file gửi kèm

Xem thêm ...