Thư mời gửi Hồ sơ năng lực và báo giá thực hiện gói thầuCăn cứ Quyết định số 46/QĐ-MT ngày 17/5/2023 của Cục Quản lý Môi trường y tế về việc phê duyệt nội dung yêu cầu gói thầu “Xây dựng phóng sự về giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ sở y tế”; Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-MT ngày 31/5/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý […]

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-MT ngày 17/5/2023 của Cục Quản lý Môi
trường y tế về việc phê duyệt nội dung yêu cầu gói thầu “Xây dựng phóng sự về
giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ sở y tế”;
Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-MT ngày 31/5/2023 của Cục trưởng Cục
Quản lý Môi trường y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu
“Xây dựng phóng sự về giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ sở y tế”.
Cục Quản lý Môi trường y tế mời Quý đơn vị gửi Hồ sơ năng lực và báo
giá để thực hiện gói thầu

Chi tiết file gửi kèm

Xem thêm ...