Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế năm 2022Ngày 30/10/2023 Bộ Y tế đã có Quyết định số 3996/QĐ-BYT về việc Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế (chi tiết theo file kèm theo)  

Ngày 30/10/2023 Bộ Y tế đã có Quyết định số 3996/QĐ-BYT về việc Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế (chi tiết theo file kèm theo)

 

Xem thêm ...