Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị Bệnh nghề nghiệpNgày 02/3/2019 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 485/MT-LĐ về việc công bố các cơ sở y tế được cấp phém khám, điều trị Bệnh nghề nghiệp. Danh sách như sau:      

Ngày 02/3/2019 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 485/MT-LĐ về việc công bố các cơ sở y tế được cấp phém khám, điều trị Bệnh nghề nghiệp.

Danh sách như sau:

Danh sach PK BNN 02.3.2020

 

Tải văn bản

 

 

Xem thêm ...