đề nghị gửi báo giá gói thầu “Xây dựng video clip truyền thông về nguy cơ yếu tố có hại và biện pháp phòng chống tác hại nghề nghiệp cho nhân viên y tế và các bệnh nghề nghiệp phổ biến”Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-BYT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2023, Cục Quản lý Môi trường sẽ thực hiện gói thầu “Xây dựng video clip truyền thông về nguy cơ yếu tố có hại và biện […]

Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-BYT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2023, Cục Quản lý Môi trường sẽ thực hiện gói thầu “Xây dựng video clip truyền thông về nguy cơ yếu tố có hại và biện pháp phòng chống tác hại nghề nghiệp cho nhân viên y tế và các bệnh nghề nghiệp phổ biến” thuộc Chương trình chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.

Cục Quản lý Môi trường y tế đề nghị Quý đơn vị quan tâm gửi báo giá cho gói thầu theo nội dung yêu cầu theo file gửi kèm

Xem thêm ...