Diễn đàn Khu vực cấp Bộ trưởng lần thứ ba về Môi trường và Sức khỏe các nước Đông Nam và Tây ÁNgày 10/9/2013 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Diễn đàn Khu vực cấp Bộ trưởng lần thứ ba về Môi trường và Sức khỏe các nước Đông Nam và Tây Á đã được tổ chức. Diễn đàn được phối hợp tổ chức bởi Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Malaysia, Tổ chức Y tế […]

Ngày 10/9/2013 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Diễn đàn Khu vực cấp Bộ trưởng lần thứ ba về Môi trường và Sức khỏe các nước Đông Nam và Tây Á đã được tổ chức. Diễn đàn được phối hợp tổ chức bởi Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Malaysia, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Chương trình Bảo vệ môi trường Liên hợp quốc (UNEF).
Đến tham dự Diễn đàn có Thủ Tướng nước Malaysia, Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương, Giám đốc UNEF Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, Đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan của hai bộ và đại diện WHO của 14 nước trong khu vực và đại diện Đại sứ quán các nước tại Malaysia. Đoàn đại biểu của Việt Nam có Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý môi trường y tế, đại diện Tổng Cục môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại diện WHO tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng tham dự Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, Malaysia đã được trao vị trí Chủ tịch Diễn đàn khu vực về Sức khỏe môi trường giai đoạn 2013-2016. Các đại biểu đã được cung cấp thông tin cập nhật về tình hình Sức khỏe môi trường toàn cầu, thảo luận dự thảo Báo cáo về quản lý, tác động, quan hệ đối tá, cơ chế tài chính bền vững của Chủ tịch và Phó chủ tịch Diễn đàn khu vực lần 3, Khung hợp tác của Diễn đàn khu vực và Tuyên ngôn Kuala Lumpur. Các dự thảo báo cáo này đã được trình bày, thảo luận và góp ý kiến bởi đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường của 14 nước tại Cuộc họp cấp cao lần thứ 7 vào ngày 9/9/2013- một ngày trước Diễn đàn khu vực.

dien-dan-khu-vuc-cap-bo-truong-lan-thu-ba-ve-moi-truong-va-suc-khoe-cac-nuoc-dong-nam-va-tay-a-241651

dien-dan-khu-vuc-cap-bo-truong-lan-thu-ba-ve-moi-truong-va-suc-khoe-cac-nuoc-dong-nam-va-tay-a-241652

Đại diện của 14 nước tham gia Diễn đàn đã có những bài phát biểu về các vấn đề sức khỏe môi trường cấp bách trong nước, các chính sách, giải pháp đã được xây dựng và triển khai, và các kiến nghị, đề xuất trong giai đoạn tới. Đoàn đại biểu Việt Nam có một bài phát biểu chung do Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế trình bày. Tại Diễn đàn, WHO, UNEF và các đại biểu đã đề nghị tăng cường hơn nữa vai trò và sự đóng góp của các nước trong việc tổ chức Diễn đàn khu vực và các cuộc họp cấp cao.
Trước khi kết thúc Diễn đàn, Tuyên ngôn Kuala Lumpur đã được thông qua với sự nhất trí cao của đại diện 14 nước. Thông qua Tuyên ngôn, đại diện Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường các nước đã thống nhất một số nội dung chính sau:
1.Thông qua các báo cáo của Diễn đàn;
2. Thống nhất hợp tác để xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Sức khỏe môi trường quốc gia (NEHAPs) hoặc các kế hoach tương đương;
3. Xây dựng và thực hiện các cơ chế tăng cường trao đổi thông tin có hiệu quả giữa ngành y tế, ngành môi trường và các ngành khác thông qua cơ sở dữ liệu và hồ sơ quốc gia về Sức khỏe môi trường;
4. Nghiên cứu xây dựng Chương trình tăng cường năng lực về SKMT trong khu vực;
5. Thống nhất thành lập Ban Khoa học và mạng lưới trí thức;
6. Mời thêm các nước khác trong khu vực tham gia Diễn đàn;
7. Thuyết phục chính phủ các nước, các tổ chức tư nhân, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.. chủ động tham gia vào Diễn đàn;
8. Kêu gọi mọi thành phần, kể cả các đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ ác hoạt động của Diễn đàn;
9. Yêu cầu UNEF và WHO tiếp tục giữ vai trò Thư ký để hỗ trợ các hoạt động và tổ chức của Diễn đàn ;
10. Thống nhất tổ chức họp Diễn đàn 3 năm 1 lần để xem xét quá trình xây dựng năng lực quản lý SKMT, các mục tiêu đã đạt được và xác định phương hướng và ưu tiên cho sự hợp tác trong giai đoạn sau.
Diễn đàn đã kết thúc tốt đẹp. Đại diện đoàn đại biểu Phillipines đã đăng ký đứng ra tổ chức Diễn đàn Khu vực cấp Bộ trưởng lần thứ 4 tại Phillipines và được sự ủng hộ của tất cả các nước tham dự, WHO và UNEF./.

TS.Nguyễn Thị Liên Hương

Xem thêm ...