Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụtNước ta nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lụt. Mỗi năm có hàng chục cơn bão đổ bộ vào nước ta kèm theo mưa to, gây lũ lụt lớn ở nhiều nơi làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh dịch. Năm 2022, để chủ động ứng phó kịp […]

Nước ta nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lụt. Mỗi năm có hàng chục cơn bão đổ bộ vào nước ta kèm theo mưa to, gây lũ lụt lớn ở nhiều nơi làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh dịch. Năm 2022, để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình mưa lũ, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế và Cục Quản lý môi trường y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo về các nội dung này:

Tham khảo hướng dẫn bằng hình ảnh:1_000171-đã gộp

Xem thêm ...