Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặnTheo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng sẽ xảy ra. Hiện nay, nắng nóng gay gắt bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng […]

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng sẽ xảy ra. Hiện nay, nắng nóng gay gắt bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và người lao động.

Thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và chủ động phòng chống dịch, bệnh trong mùa nắng nóng, Cục Quản lý Môi trường y tế đã có văn bản số 237/MT-SKHC ngày 19/5/2023 gửi Sở Y tế các tỉnh/ thành phố về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và gửi 02 tài liệu kèm theo công văn bao gồm: (i) Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động”; (ii) Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản. Các tài liệu này nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp xử trí, phòng chống một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng, cũng như biết cách áp dụng các biện pháp xử lý nước đơn giản đảm bảo chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt và đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa khô hạn thiếu nước. Cục Quản lý Môi trường y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh/ thành phố tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các hướng dẫn nêu trên cho các cán bộ y tế cơ sở, người dân và người lao động.

Xem thêm ...