Mời nộp báo giá gói thầu “Xây dựng nội dung chuyên đề an toàn vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế trên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường”Căn cứ Quyết định 3486/QĐ-BYT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 1794/QĐ-BYT ngày 12/4/2023 của Thứ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động chương trình dự án y tế cấp Bộ năm […]

Căn cứ Quyết định 3486/QĐ-BYT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 1794/QĐ-BYT ngày 12/4/2023 của Thứ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2023 của Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Quản lý môi trường y tế gửi Quý đơn vị nội dung yêu cầu đối với gói thầu “Xây dựng nội dung chuyên đề an toàn vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế trên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường” thuộc Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 theo Quyết định 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết file gửi kèm)

Xem thêm ...