tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường mùa bão lũThực hiện Công điện số 1265/CĐ-BYT ngày 28/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phát triển công ty kinh tế ứng phó với mưa lũ, để chủ động và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường trường góp phần phòng chống dịch bệnh trong và sau bão lũ, Cục Quản lý […]

Thực hiện Công điện số 1265/CĐ-BYT ngày 28/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phát triển công ty kinh tế ứng phó với mưa lũ, để chủ động và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường trường góp phần phòng chống dịch bệnh trong và sau bão lũ, Cục Quản lý Môi trường y tế kính đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phố khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục phát triển khai thực hiện nghiêm trọng các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 214/MT-SKHC ngày 5/12/2023 của Cục Quản lý Môi trường y tế về việc đảm bảo nước sạch, bảo vệ môi trường sinh thái trong mùa bão lũ lụt.
  2. Xây dựng hoặc kiểm soát, bổ sung vào kế hoạch, phương pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa của các đơn vị nội dung chi tiết về công tác chuẩn thiết bị trang thiết bị, phương tiện tiện lợi, nhân lực, các phương tiện xử lý nước ăn uống, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý chất thải y tế chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân khi xảy ra bão lũ.
  3. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức các đoàn công tác hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị y tế cơ sở và dân dân các biện pháp bảo vệ môi trường và xử lý nước ăn để phòng chống dịch bệnh khi bão lũ xảy ra

(Tham khảo Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và bảo vệ môi trường mùa bão và các tài liệu truyền thông đã được đăng trên trang web của Cục Quản lý môi trường y tế: https://vihema.com/so-tay- hương-dan-xu-ly-nuoc-va-ve-sinh-moi-truong-trong-mua-bao-lut.html) .

Xem thêm ...